žeLIVE – neziskové středisko Kanonie Premonstrátů v Želivě je společenství dětí a dospělých, mladších i starších, jednotlivců i rodin, kteří chtějí ŽÍT NAPLNO a tak INSPIROVAT DRUHÉ. Společně s farností Želiv, obcí Želiv, místními i mezinárodními organizacemi se chceme angažovat pro dobro. Chceme být protagonisty a spolutvůrci nášho i velkého příběhu.

FORMUJEME a SESKUPUJEME mladé LÍDRY. SPOLEČNĚ se věnujeme VÝCHOVĚ dětí, mladých a ORGANIZUJEME akce pro širokou veřejnost .

Jsme typičtí rodinností, tvořivostí, nadšením, optimismem, dobrým příkladem, laskavostí, preventivním výchovním přístupem a autoritou založenou na lásce.

Zveme ke SPOLUPRÁCI   a ANGAŽOVANOSTI.   Vytváříme různorodou, vícegenerační komunitu DOBROVOLNÍKŮ.