NABÍDKA PRAVIDELNÝCH SETKÁVANÍ V ROCE:

DĚTI 5+ (KAŽDOU NEDĚLI = 1X TÝDNĚ) náplní jsou hry a aktivity, témata pro rozhled v sociální i náboženské oblasti.

SPOLČO PRO 10+ (15 SETKÁNÍ V ROCE) nabízí aktivity, hry a soutěže, témata a diskuze, které mají dětem pomoci k integrálnímu rozvoji a získaní praktických dovedností do života.

SPOLČO BUDOUCÍCH ANIMÁTORŮ 13+ (KAŽDOU SOBOTU = 1X TÝDNĚ) náplň tvoří aktivity, hry a soutěže, zážitky, témata a diskuze, které mají dospívající připravit na jejich osobní život i animátorství (psychologie, pedagogika, logistika, komunikační dovednosti, …)

SOUSTŘEDĚNÍ, VÝLETY A SETKÁVÁNÍ ANIMÁTORŮ (JEDNOU ZA MĚSÍC) Formace animátorů je hodně komplexní. Vedeme je podle naší vypracované integrální výchovy k rozvoji jejich potenciálu a k získání všech líderských dovedností, potřebných k práci animátora a k schopnosti organizovat naše akce. Obsahem jsou aktivity, hry a soutěže, témata a diskuze, zážitky a výlety. Tato setkání se dějí 2x za měsíc. Soustředění animátorů je pro zúčastněné velkým přínosem, ať už díky setkání s významným hostem, nebo pro množství různých kvalitních aktivit, atrakcí, her a pro spolupráci s mezinárodní účastí animátorů, kteří společně sdílejí zkušenosti i různá dilemata.

Všechny naše aktivity a akce lze najít na fotkách a videích na webu zelive.eu, na našem facebooku želive-místo, kde to žije a na youtube animátoři Želiv.