Víkendovky a výlety jednotlivých týmů

Během roku připravujeme i víkendové pobyty na různá témata. Organizačně a programově se podobají táborům. Zpravidla se organizují na podzim a na jaře.

 Svatomartinský průvod

Velká akce farnosti Želiv. Program tvoří kulturní úvod, lampionový průvod a občerstvení.

Rodinné dovolené

Letní a zimní dovolené pro rodiny i jednotlivce, u moře nebo na svazích, připravené k načerpání sil pro tělo i ducha.

Farní benefiční ples

Farní ples s originálními moderátory, tvůrčími programy, hosty, tombolou, silně rodinnou atmosférou a nádhernou výzdobou.

Karneval pro děti

Akce pro mladší děti plná pohádkových bytostí, soutěží, her a veselé hudby.

Den rodiny

Ve spolupráci s farností Želiv organizujeme odpoledne pro širokou veřejnost, rodiny i jednotlivce, plné různých aktivit, atrakcí, duchovních povzbuzení, občerstvení, a to vše v hřejivé rodinné atmosféře.