#POVZBUZENÍM 

#MODLITBOU

#PROPAGACÍ

#MATERIÁLNĚ

#LOGISTIKOU

#ZDRAVOTNÍK

#V KUCHYNI 

#FINANČNĚ: 620195339/0800 VS115