ZÁKLADNÍ INFO PRO ANIMÁTORY/ DOBROVOLNÍKY NA TÁBOR

Náš tábor je zážitkově-formační program. To znamená, že je fyzicky velmi náročný a vyžaduje neustále aktivní přístup animátora, nejen k dětem, ale i ochotu pomoci při přípravě a realizaci jednotlivých aktivit.

Jde nám o komplexní rozvoj osobnosti dítěte po sociální (zažít přijetí a partu), intelektuální (příprava do života), fyzické (zážitky a zábava) a duchovní (vzor, ​​zdroj, vztah s Láskou = Bohem) stránce. Vliv na děti PŘÍKLADEM, VZTAHEM a RADOU. Neztrácíme z očí cíl – objevit a rozvinout jejich potenciál. Jsme typičtí rodinností, tvořivostí, nadšením, optimismem, dobrým příkladem, laskavostí, preventivním výchovním přístupem a autoritou založenou na lásce.

 

TÝMY

Celý tábor je postaven na dobrovolnících, kteří pracují v týmu. Respektive čtyřech týmech.

#Organizační tým – tým, který vyřizuje, koordinuje, zajišťuje
#Tým skupinkářů – animátoři- lídři skupinek
#Tým MTZ – Materiálně-technické zabezpečení / Logistic, kteří tvoří zázemí tábora: připravují hry, hrají proti dětem, tvoří atmosféru na siestě a na výletech mají odpovědnost za děti, fotí, natáčejí, dělají DJ a logisticky řeší celý chod tábora. Setkávají se a pracují pod vedením lídra.
#Tým kuchyně – tým připravující stravování.

 

Z ČEHO SE TÁBOR SKLÁDÁ?

* Ráno setkání animátorů – kde prodiskutujeme program a promodlíme i věci, které umíme i neumíme ovlivnit.

* Táborová hymna – každý rok nová písnička, kterou nazpívali sami animátoři. Má hlubší smysl, než se na první pohled zdá: # svolává DĚTI (abychom na ně nemuseli křičet, aby přišly), #MOTIVUJE svým pozitivním textem, #PŘIPOMÍNÁ myšlenku tábor, #ROZHÝBÁVÁ děti, tvoří atmosféru … proto se ji snažíme VŠICHNI umět a tančit (příklad a sebemotivace).

* Rozcvička a snídaně

* Kroužek skupinek – je privilegovaný čas dětí s jejich animátory, kde tvoří blízké vztahy důvěry, motivují se, připravují se na den a posouvají se v tématu tábora- rozebírají výchovný cíl (příběh, diskuse, aktivity …)

1. a 2. blok her, oběd (chceme, aby každá hra byla zážitkem pro děti, ale i pro nás. V první řadě ale dbáme na BEZPEČNOST! (Přečtěte si pak důležité rady BOZP).

* Siesta – je to volný čas pro děti (ale ne pro animátory). Nabízíme jim možnost si vyplnit čas podle sebe tím, že jim dáváme na výběr, co chtějí dělat. Vybereme naše atrakce (i pro vás může být přínosné se naučit s nimi pracovat. Rádi Vás to naučíme), věci na sporty, stolní hry, popřípadě bazén.

a 4. blok her, večeře, malá siesta

* Mše svaté pro děti– Netradiční sv. mše s hraním na kytaru, ukazovačkami, ale i přímluvou,  diskusí a různými ukázkami, je zážitkem i pro nevěřící.

blok her / noční hry / táborák

* Zhodnocení dne v skupinkách – zde si děti s animátory popovídají o prožitém dni, čas na oceňování, poděkování, ale i na výzvy. Vyhodnotí aktivitu dne.

 

JAK SE snažíme pracovat?

Naše KNOW-HOW spočívá ve 4-3-2-1. Je to na delší dobu, ale ve zkratce:

(4)Jsme přesvědčeni, že celého (mladého) člověka tvoří několik oblastí – 4: tělo -PQ, srdce- EQ, rozum-IQ, duch-SQ.  Na to, aby naše práce byla účinná, potřebujeme poznat jejich zájmy a potenciál, abychom dokázali trefně odpovědět na jejich potřeby. Všechny prvky tábora a našich akcí jsou sestaveny tak, aby myslely na všechny oblasti.

(3) Jaké nástroje používáme? Srdce, laskavost a budujeme nefalšované a dlouhodobé vztahy. Rozum, abychom dokázali předvídat, ale i vyhodnotit a směřovat každý krok k cíli. A náboženství, abychom tomu všemu dali hloubku a sílu.

(2 ) Jací jsme? Důvěryhodní, který tvoří charakter (být zodpovědný a odvážný vzor, ​​na jehož slovo se dá spolehnout) a kompetentnost (mít potřebné znalosti a dovednosti k animátorství)..

(1) Energie animátora pramení z jeho nadšení (z jeho vize a z toho, že ho baví, to co dělá, má jasno pro koho to dělá, co/ kdo ho inspiruje).

Odborným garantem formace a vedení je PaedDr. Mgr. David Peter Palušák, O.Praem.

( www.5o4u.com)