Náš tábor je zážitkově-vzdělávací program. To znamená, že je fyzicky velmi náročný a vyžaduje se neustále aktivní přístup animátora nejen k dětem ale i ochota pomoci při přípravě a realizaci jednotlivých aktivit.

Jde nám o komplexní rozvoj osobnosti dítěte po sociální (zažít přijetí a partii), intelektuální (příprava do života), fyzické (zážitky a zábava) a duchovní (vzor, ​​zdroj, vztah s Láskou = Bohem). Vliv na děti PŘÍKLADEM, VZTAHŮ a RADOU a neztrácíme z očí cíl – objevit a rozvinout jejich potenciál. Proto na děti (ani na sebe) nikdy nekřičíme ale používáme „prosím, děkuji, mohu?“

 

TÝMY

Celý tábor je postaven na dobrovolnících, kteří pracují v týmu. Respekvíve 4 týmech.

#Organizační tím – tím, který vyřizuje, koordinuje, zajišťuje
#Tím skupinkárov – animátori- lídři skupinek
#Tím MTZ – Materiálně-technické zabezpečení / Logistic, kteří tvoří zázemí tábora: připravují hry, hrají proti dětem, tvoří atmosféru, na šesté a na výletech mají odpovědnost za děti, fotí, natáčejí, rrobia DJ a logisticky řeší celý chod tábora. Setkávají se a pracují pod vedením lídra.
#Tím kuchyně – tím připravující stravování

 

Z ČEHO SE TÁBOR SKLÁDÁ?

* Ráno setkání animátorů – kde prodiskutujeme program a premodlíme i věci, které neumíme ovlivnit

* Táborová hymna – Každý rok nová písnička, kterou nazpíval sami. Má hlubší roli jak se zdá na první pohled: # svolává DĚTI (abychom po nich nemuseli křičet, aby přišli), #MOTIVUJE svým pozitivním textem, # PŘIPOMÍNÁ myšlenku tábor, # rozhýbává děti, tvoří atmosféru … proto se ji snažíme VŠICHNI vědět a tančit (příklad a sebemotivace)

* Rozcvička a snídaně

* Kroužek skupinek – je privilegovaný čas dětí s jejich animátory, kde tvoří blízké vztahy důvěry, motivují se, připravují na den, posouvají se v tématu tábora- rozebírají výchovný cíl (příběh, diskuse, aktivity …)

1. a 2. blok her, oběd (Chceme, aby každá hra byla zážitkem pro děti ale i pro nás, ale v první řadě dbáme na BEZPEČNOST! (Přečtěte si pak důležité rady BOZP).

* Siesta – je to volný čas pro děti (ale ne pro animátory). Nabízíme jim možnost si vyplnit čas podle sebe tím, že jim dáváme na výběr, co chtějí dělat. Vybereme naše atrakce (I pro vás může být přínosné se naučit s nimi pracovat. Rádi Vás to naučíme.), Věci na sporty, stolní hry, popřípadě bazén.

a 4. blok her, večeře, malá siesta

* Sv. mše pro děti– Netradiční sv. mše s hraním na kytaru, ukazováčkem ale i přímluvou s diskusí a různými ukázkami je zážitkem i pro nevěřící.

blok her / noční hry / táborák

* Zhodnocení dne v skupinkách – zde se popovídají jako přežili den, čas na oceňování, poděkování, ale i na výzvy, vyhodnotí aktivitu dne

 

JAK SE snažíme pracovat?

Naše KNOW-HOW spočívá na 4-3-2-1. Je to na delší dobu, ale ve zkratce:

Jsme přesvědčeni, že celého (mladého) člověka tvoří několik oblastí – 4: tělo -PQ, srdce- EQ, rozum-IQ, duch-SQ.

(4) Na to, aby naše práce byla účinná potřebujeme poznat jejich zájmy a potenciál, abychom dokázali trefně odpovědět potřeby. Všechny prvky tábora a našich akcí jsou sestaveny tak, aby obsahovaly na všechny oblasti.

(3) Co používáme? Srdce, laskavost a budujeme nefalšované a dlouhodobé vztahy. Rozum, abychom dokázali předvídat ale i vyhodnotit a směřovat každý krok k cíli. A náboženství, abychom tomu všemu dali hloubku a sílu.

(2 )Jací jsme? Důvěryhodní. Tvoří ji charakter (být zodpovědný a odvážný vzor, ​​na jehož slovo se dá spolehnout) a kompetentnost (mít potřebné znalosti a dovednosti potřebné k animátorstvu).

(1) Energie animátora je z jeho nadšení (z jeho vize a z toho, že ho baví, to co dělá).