„žeLIVE“ – neziskové středisko Kanonie premonstrátů v Želivě – je společenství animátorů a dětí, mládeže i rodin, kteří chtějí žít svůj život naplno a tak inspirovat druhé.

Naší vizí je formovat a seskupovat mladé lídry, spolu s nimi se věnovat integrální výchově dětí a mládeže a také společně s nimi organizovat i pro širokou veřejnost v našem okolí akce, které otvírají cestu do života v plnosti a pomáhají objevovat a rozvíjet potenciál a výjimečnost každého účastníka.

V tomto duchu připravujeme a organizujeme různé aktivity podporující růst celé osobnosti dítěte/ mladého člověka ve všech jejích oblastech, a proto jsou náplně našich aktivit pestré a všestranné. V oblasti lidské/ fyzické jsou to různé sporty, hry, soutěže, pestré zážitky, zábava a dobrodružství; do oblasti poznávání/vzdělávání patří objevování a rozvíjení darů a nadání, získávání různých dovedností a vědomostí do života; v sociální oblasti se zaměřujeme na vytváření a utužování společenství, přátelství, rodinnou atmosféru, přijetí a důležité sociální kompetence; v duchovní oblasti pomáháme najít vyšší smysl lidského bytí, poznat Lásku, ideály, svědomí a zanechat stopu. Nabízíme společenství, zázemí a místo pro angažovanost …, a to v areálu Kláštera Želiv.

V této linii zveme ke spolupráci organizace s podobným zaměřením a nabízíme prostor pro zapojení lidí všech věkových kategorií v této oblasti různým způsobem. Svou otevřeností chceme vytvářet různorodou, vícegenerační komunitu dobrovolníků, kteří se nebojí přijmout spoluodpovědnost a přiložit svou ruku k dílu, směřujícímu k plnějšímu životu místní komunity.

Způsob práce animátorů žeLIVE je typický svým rodinným ovzduším, tvořivostí, nadšením, optimismem, dobrým příkladem, laskavostí, osobním přístupem, autoritou založenou na lásce a dále prevencí ve smyslu předcházení zla, povzbuzováním ke konání dobra a vytvářením dobrého výchovného prostředí.

Naše aktivity nejsou omezeny jen na věřící děti a mládež. Všech našich aktivit se mohou účastnit a také se účastní i děti z nevěřících rodin, které nejsou vychovávány k víře. Důkazem toho je fakt, že především jednorázové akce, jako jsou víkendové pobyty nebo letní tábory, naplňuje i velký počet dětí, které se jinak nezapojují do pravidelných akcí typu Spolčo apod. Při přijímání nových zájemců na jakékoliv námi organizované aktivity neprovádíme žádnou selekci, abychom tak některé zájemce na základě toho odmítali. Naopak se snažíme zpřístupnit naše aktivity všem, včetně dětí ze sociálně slabších rodin.